Rodzaje przedsiebiorstw

Rodzaje przedsiebiorstw

Rodzaje przedsiebiorstw

Ze względu na to, jaki jest styl funkcjonowania oraz tryb pracy i zakres realizowanych robót w obrębie danego podmiotu gospodarczego powszechnie określanego przedsiębiorstwem, wyróżnia się specyficzny podział tychże firm pod względem rozmaitych form organizacyjno-prawnych. Na tej podstawie wydziela się specyficzny podział na spółdzielcze przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa indywidualne, spółki. jobhouse.pl – agencje pracy warszawa W obrębie tych http://pbok.pl/odszkodowanie-za-wypadek-smiertelny/ ostatnich można też mówić o kolejnym podziale na spółki cywilne, prawa handlowego, kapitałowe jakie mają podział na spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowe czyli jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowe-akcyjne i wiele innych.

Artykuł dzięki: